Technicko organizační činnost v PO

ŠkoleníProvedeme školení vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivníchpožárních hlídek přímo v objektu zaměstnavatele s využitím audiovizuální techniky.  

 

 

Zpracujeme dokumentaci požární ochrany dle platných předpisů.

 

Zastavěný hydrant

 

Provedeme preventivní požární prohlídku na pracovištích firmy a navrhneme způsob odstranění zjištěných nedostatků.

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém
topo_foot_n.png