Bezpečnost práce - BOZP

Zpracujeme:

-  návrh kategorizace prací včetně projednání a schválení hygienou práce

-  pokyny pro poskytování první pomoci - traumatologický plán

-  rozbory úrazovosti

-  osnovy školení zaměstnanců v oblast BOZP

- směrnice pro poskytování OOPP

- dopravně provozní řády pro motorové manipulační vozíky

- provozní řády slkadů

- místní provozně bezpečnostní předpisy

- lhůtníky periodických školení a lékařských prohlídek

 

Provedeme:

- vstupní a periodická školení zaměstnanců/vedoucích zaměstnanců

- odborné školení k získání oprávnění obsluhy motorových manipulačních vozíků

- aktualizaci předpisů a dokumentace BOZP firmy

 

 

 

 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla
topo_foot_n.png