Ostatní činnost

Motorový vozíkProvedeme přípravu pro získání oprávnění k řízení motorových manipulačních vozíků, včetně zkoušek a vystavené průkazu řidiče motorového manipulačního vozíku.

-  Provedeme periodické přezkoušení řidičů motorových manipulačních vozíků a prodloužení oprávnění řidiče.

 

 

Plán

Rekonstrukce

Provedeme zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro stvební řízení dle platných právních a technických předpisů.

 

 

Stavba po rekonstrukci

 

Zpracování posudků soudního znalce v základním oboru požární ochrana

 

Water Jel

 

Popáleninové soupravy

Zajistíme dodání kvalitních přípravků pro první pomoc při termických popáleninách s dlouhou dobou použitelnosti. Popálenonových souprav.

.

 

 

 

 

- Zajistíme dodání velmi kvalitních prostředků pro chemické popáleniny ( poleptání chemikáliemi )

 

Difoterin

Difoterin použití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nabízíme provedení kontrol požárně bezpečnostních zařízení a požárních konstrukcí firmy Promat.

 

Pamětní list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 6. Alois

Zítra: Pavla
topo_foot_n.png